Daň z nemovitých věcí 2024

31. 1. 2024 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává na zdaňovací období roku 2024, a to v případě nabytí nemovitosti během roku 2023. Avšak novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které se na rok 2024 již vztahují. Tady je jejich shrnutí.

Některé změny, které vyplývají z novely zákona o dani z nemovitých věcí, zohlední správce daně automaticky, v některých případech bude nutné podat daňové přiznání. Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO, zasílání údajů na e-mail), je každoročně do datové schránky doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má zároveň zřízeny oba typy datové schránky, je informace doručena do datové schránky fyzické osoby.

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou od podzimu 2023 využít službu předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční správa již disponuje nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí. Tuto službu mohou využít pouze uživatelé daňové informační schránky DIS+ na portálu MOJE daně (odkaz na Mojedane) Nová služba umožňuje předvyplnění údajů obsažených v katastru nemovitostí a v evidencích správce daně a jejich automatickém načtení do průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Poplatníci daně z nemovitých věcí využívající DIS+ tak nově pouze zkontrolují předvyplněné údaje a doplní chybějící údaje, kterými správce daně nedisponuje, a bez nutnosti učinit další zbytné kroky mohou přiznání jednoduše podat.

Další změny
• Sazby daně z nemovitých věcí se od 1. 1. 2024 zvýší průměrně o 80 %. V rámci navýšení sazeb daně se mění také zvýšení daně ze 2 Kč na 3,50 Kč za 1 m2 nebytového prostoru užívaného k podnikání. Nově se toto zvýšení daně ze staveb a jednotek bude aplikovat i na všechny místnosti v obytných domech a jednotkách (bytech) sloužící k podnikání v oboru ubytování bez ohledu na to, zda-li se jedná o nebytový prostor.
• Dochází ke zvýšení minimální celkové daně za spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která bude činit 90 Kč.
• Dochází ke zvýšení hranice minimální výše daně, kterou je poplatník povinen uhradit, na 50 Kč.
• Od 1. 1. 2024 se zavádí inflační koeficient, kterým se násobí výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek. Pro zemědělské pozemky je inflační koeficient vždy 1, protože při stanovení základu daně u těchto pozemků se již inflace zohledňuje. Změnu inflačního koeficientu bude vyhlašovat MF formou sdělení zveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. 6. kalendářního roku, který bezprostředně předchází zdaňovacímu období. Meziročně může dojít ke zvýšení inflačního koeficientu maximálně o 20 % (tj. o jednu pětinu). Na zdaňovací období roku 2024 je inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 1.
• Dochází ke zpřesnění stanovení základu daně u bytových jednotek – podlahová plocha bytové jednotky bude určena podle údaje evidovaného v katastru nemovitostí od 1. 1. 2024. Pokud nebude podlahová plocha v katastru evidována, bude se vycházet z prohlášení vlastníka a v případě jeho absence ze skutečného stavu

Rubriky:
DaněReality

Rychlý kontakt:

Sdílet článek:

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na mé další články

Reality
4
oko

Vývoj hypotečního trhu v 1Q 2024

Březnové oficiální výsledky potvrdily další růst hypotečního trhu. Celková produkce úvěrů na bydlení dosáhla 18,22 mld. Kč, přičemž hypoteční banky si připsaly úvěry za…
Reality
4
oko

Vývoj hypotečního trhu v ČR

V lednu jsme zaznamenali první výraznější pokles průměrné úrokové sazby na realizovaných úvěrech a to o 11 bazických bodů na hodnotu 5,53 %. Předchozí meziměsíční poklesy…

Vývoj hypotečního trhu v 1Q 2024

Vývoj hypotečního trhu v ČR