Jak to bude s předčasným splacením hypotéky?

Pravděpodobně od září 2024 vejde v platnost nová úprava řešící bankovní poplatky za předčasné splacení úvěru. Pokud plánujete refinancovat svůj úvěr, ideálně zvládněte ještě za současných podmínek do konce příštího léta.

 

Dlouho očekávané téma poplatků za předčasné splacení hypotéky zdá se být vyřešeno. Parlament schválil v polovině listopadu vládní návrh úpravy příslušných paragrafů zákona o spotřebitelském úvěru. Poté co schválená úprava projde Senátem a podepíše ji prezident novela zamíří do Sbírky zákonů a může vstoupit v platnost. Účinnou se novela stane s největší pravděpodobností v září příštího roku.

 

Co se tedy změní?

 

Schválená úprava se bude týkat pouze úvěrů uzavřených po nabytí účinnosti zákona. To tedy v praxi znamená, že hypotéky uzavřené před tímto datumem, bude možné kdykoli v době trvání fixace splatit jen za symbolický administrativní poplatek v řádu několika stokorun.

 

V čem sankce za předčasné splacení hypotéky spočívá a má být předčasné splacení hypotéky zpoplatněno?

 

Pokud klient uzavře s bankou smlouvu a zvolí např. fixaci sazby na 5 let banka musí tyto peníze nakoupit na stejnou dobu. Dojde-li k předčasnému splacení ze strany klienta může nastat situace, kdy takto vrácené prostředky nebude možné na trhu umístit za stejnou úrokovou sazbu jako u původního klienta. Pokud bude aktuální úroková sazba nižší, než ta původní vzniká úrokový rozdíl (ztráta) mezi smluvním úrokem sjednaným ve smlouvě klienta a tzv. referenčním úrokem. Referenčním úrokem je částka úroku, kterou by klient uhradil ode dne předčasného splacení do konce fixačního období a bude se vypočítávat z referenčních úrokových sazeb, které bude pro příslušné období zveřejňovat ČNB na svých webových stránkách.

 

Novela zákona tento úrokový rozdíl, který by měl bance klient uhradit výrazně omezuje tím, že výši maximální úhrady vypočítává z objemu tohoto, co klient bance splácí (obvykle zůstatek úvěru). Výše úhrady je stanovena jako 0,25 % ze splacené částky za každý jeden rok, který zbývá do konce fixace, maximálně však 1 % ze splacené částky.

 

Pokud bychom se podívali na průměrný úvěr ve výši 3 mil Kč; se sazbou 5 %; fixací na 5 let a splatností 25 let, kde se klient rozhodne jej celý splatit po jednom roce a referenční sazba bude v době splacení např. 4%

 

Bude výsledek následující:

 

Suma úroků do konce fixace se smluvní klientskou sazbou 5 % činí zhruba 561 000 Kč.

 

Suma úroků do konce fixace s referenční sazbou 4 % činí zhruba 444 000 Kč.

 

Úroková ztráta tedy činí přibližně 117 000 Kč.

 

Zůstatek úvěru po roce splácení při výše uvedených parametrech bude zhruba 2,932 mil. Kč.

 

Do konce fixace zbývají 4 roky (0,25 % * 4) * 2,932 mil. Kč.

 

Klient tedy zaplatí bance 29 320 Kč.

 

Z výše uvedených propočtů je tedy zřejmé, že právní úprava je vstřícná spíše vůči klientům, nikoli k poskytovatelům úvěrů. Jaký vliv bude mít takto nastavené předčasné splácení na hypoteční trh, je otázkou, na kterou najdeme odpověď v budoucnu. V tuto chvíli bychom se asi omezili na konstatování, že i to, co vypadá jako vítězství pro spotřebitele, nakonec být vítězstvím nemusí.

 

Pro lepší srozumitelnost jsme záměrně ponechali stranou zákonné důvody, kdy klienti nehradí žádné sankce za předčasné splacení hypotéky. Na tuto problematiku se podrobněji podíváme v některém z příštích článků.

 

Zdroj: RE/MAX FINANCE

Rubriky: Reality

Rychlý kontakt:

Sdílet článek:

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na mé další články

Reality
4
oko

Vývoj hypotečního trhu v 1Q 2024

Březnové oficiální výsledky potvrdily další růst hypotečního trhu. Celková produkce úvěrů na bydlení dosáhla 18,22 mld. Kč, přičemž hypoteční banky si připsaly úvěry za…
Reality
4
oko

Vývoj hypotečního trhu v ČR

V lednu jsme zaznamenali první výraznější pokles průměrné úrokové sazby na realizovaných úvěrech a to o 11 bazických bodů na hodnotu 5,53 %. Předchozí meziměsíční poklesy…

Vývoj hypotečního trhu v 1Q 2024

Vývoj hypotečního trhu v ČR